Synology RackStation RS1219+ tuuletinohjauksen parantelua

Aikani löin päätä seinään, kunnes löysin etsimäni: tuuletinta ohjataan scemd:llä ja asetukset löytyy tiedostosta /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml – sitä siis muokkaamaan mitä pikimiten. 🙂

Syntaksi on perinteisen yksinkertainen XML.

”Cool mode” on oikealta nimeltään ”DUAL_MODE_HIGH” ja ”Quiet mode” niin ikään ”DUAL_MODE_LOW”.

Oheisen ruutukaappauksen mukaisesti muokkailin alkuperäistä matalammat levyjärjestelmän lämpötilan raja-arvot ja suurelta osin myös prosessorin lämpötilojen suhteen oli tarpeen tehdä samaa, jotta lämmönnousu saadaan tarvittaessa nopeasti kuriin.

Käytössäni olevien matalamman tehon hiljaisten tuulettimien vuoksi nostin matalimmat nopeudet 20% tehosta 40% arvoon.
Vastaavasti ensimmäisen raja-arvon ylityksen nopeussäädöt nostin 50% tehosta 60% arvoon ja toisen asteen lisänopeuden noston laskin 99% arvosta 80%, mutta nopeutin reagointia kohden hälytyksen aiheuttavaa 99% arvoa eli täyttä tuuletustehoa ennen mahdollista tarvetta sammuttaa järjestelmä ylikuumentumisen estoksi.

Nopeutin myös muiden asteittaisten nopeuden nostojen ja laskujen reagointinopeutta siten, että viileä järjestelmä reagoi hitaammin ja kuuma sitä nopeammin mitä suurempi lämpötila ja tuuletinnopeus on. Täten riskit on minimoitu ja melu samoin.

Suurimmat sallitut lämpötilat laskin turvallisemmalle tasolle alkuperäisistä tehdasarvoista, jotka olivat lähellä puolijohdetekniikan suurimpia lämpöarvoja ennen piirin sisäistä hätäsammutusta. Täten todellista riskiä ylikuumentumiselle ei ole, vaan järjestelmä sammutetaan jo ennen sitä.

Vastaa