Mietteitä bensiinilaaduista moottorin puhtauden kannalta ajatellen (Ethanol deposits SAE 2010)

Lueskelin jälleen erästä SAE yhteenvetoa liittyen polttoaineisiin ja niiden lisäaineistukseen.

    Poimintoja:
  • ohivirtauskaasut ja EGR ovat pääsyylliset ruiskusuuttimien likaantumiselle E85 kanssa (isobutyleeni)
  • moottoriöljyn PIBSI-lisäaineistus1) todettiin etanolin kanssa yhteensopimattomaksi suutinten sotkijaksi
  • PIBA2) ja PEA3) ovat tehokkaita lisäaineita ruiskusuutinten puhtaana pitämiseksi
  • yli 10% etanolipitoisuus vähentää imuventtiilien likaantumista, mutta yli 50% pitoisuuksilla likaantuminen lisääntyy
  • yli 10% etanolipitoisuus vähentää aina moottorin sisäistä likaantumista (pois lukien imuventtilien kertymät)
  • PIBA-lisäaineistuksella imuventtiilien puhtaana pito onnistuu kaikilla etanolipitoisuuksilla
  • korkea PIBA-pitoisuus tuottaa kuitenkin ongelmia korkean etanolipitoisuuden kanssa (muodostaa sakkaa)

Suorasuihkutuskoneessa (kuten itselläni on) polttoaineen palamiskaasuihin liittyvät ruiskusuuttimen kertymät eivät ole EGR ja ohivirtauksen kaltaisista asioista riippuvaisia, vaan suuttimet ovat toistuvasti kosketuksissa kertymiä aiheuttaviin kemikaaleihin kuumassa tilassa.
Myös öljyperäiset ongelmat kertyvät suorasuihkutustekniikalla paitsi suuttimiin, myös imuventtiileihin. Suorasuihkutuskoneessa etanolipitoisuuden puhdistava vaikutus yltää vain ruiskusuuttimiin ja muuhun palotilaan. Samoin puhtaana pitävien lisäaineiden merkitys jää vähäiseksi imuventtiilien osalta.
Karstaa ja kumimaisia jäämiä kerryttävien aineiden vaikutus on kuitenkin myös imuventtiileihin yltävä, sillä takaisinvirtaus vie osan palokaasuista ja lisäaineista myös imusarjan suuntaan, aivan kuten EGR ja ohivirtaus tuo ne PFI-moottoreissa suuttimille.

Korkeisiin PIBA-pitoisuuksiin liittyvät ongelmat eivät kosketa PEA-lisäaineistusta, joten etanolipitoisen polttoaineen kanssa tulisi olla tarpeeksi vahva PEA-lisäaineistus. Moottoriöljyssä ei kuitenkaan saisi olla PIBSI-lisäaineistusta nykyisillä polttoainelaaduilla. Ei edes dieseleissä.

Nykyisiin polttoainelaatuihin liittyen etanolilla on ainoastaan lisää likaantumista muodostava vaikutus, sillä yleisimmät bensiinilaadut (E5 ja E10) ovat yli 0% mutta enintään 10% etanolipitoisuudelle ja puhdistava vaikutus alkaa vasta yli 10% pitoisuuksilla. Vastaavasti taas E85-laatukin on aina reilusti yli 50% ja puhtaana pitävä vaikutus lakkaa niissä lukemissa, mutta likaava vaikutus lisääntyy etanolin läsnäollessa mikäli samaan tilaan osuu vääriä lisäaineita.

Luonnollisesti polttoaineen ruiskutuksen häiriintyessä alkaa tapahtua muutakin karstottumista, joten lumipalloefekti vyöryy kohden ongelmia. Ja sitten tankkiin ja imusarjaan on laitettava reilu annostus PEA-pitoisia lisäaineita. Onneksi niitä on markkinoilla, mutta pääosa niistä on vain ammattikäyttöön myytäviä.

1)PIBSI on eräs polyisobutyleenin imidi, jota käytetään erityisesti dieselmoottorien moottoriöljyn puhtaana pitävänä lisäaineena
2)PIBA on polyisobutyleenin amidiyhdiste, jota käytetään puhtaana pitävänä lisäaineistuksena polttoaineissa
3)PEA on polyeetteriamiini, jota käytetään muun muassa epoksikovettimena ja puhtaana pitävänä lisäaineistuksena polttoaineessa

<3 tech