tervetuloa, kiinnittäkää turvavyönne

"Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford


Vastuuvapauslauseke: Jokainen on itse vastuussa omista teoistaan ja valinnoistaan, myös saamiensa tietojen tarkistuksesta.
Disclaimer: Any is responsible of their own occupation and decide, and also of verifying given information.


Väärä tulkinta voi olla myrkyllistä. Vastalääkkeenä toimii varmistettu tieto.

omakuva